اعلام برنامه امتحانات پایان ترم دانشگاه‌های علوم پزشکی

بر اساس این تقویم نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی امتحانات ورودی‌های سال ۱۳۹۹ را در روزهای ۲ تا ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰ برگزار می‌کنند.

اما برنامه امتحانی دانشگاه‌ها برای ورودی‌های غیر از سال ۹۹ در دانشگاه‌های علوم پزشکی متغیر است.

بر اساس تاکید معاونت آموزشی وزارت بهداشت امتحانات پایان ترم در شهرهای قرمز و نارنجی به صورت مجازی و در سایر شهرها بنا بر تصمیم دانشگاه مربوطه برگزار می‌شود.

جدول برنامه امتحانی نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیف دانشگاه زمان امتحانات
۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳ خرداد تا ۲ تیر
۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۷ خرداد تا ۳۱ خرداد
۳ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۸ خرداد تا ۲۲ خرداد
۴ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۵ خرداد تا ۱۷ تیر
۵ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۵ تیر تا ۲۹ تیر
۶ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۸ خرداد تا ۲۰ خرداد
۷ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۶ خرداد تا ۳۱ خرداد
۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶ خرداد تا ۳۱ خرداد
۹ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۶ خرداد تا ۷ تیر
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شروع امتحانات از ۲۶ تیر
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۲۲ خرداد تا ۹ تیر
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۸ خرداد تا ۲۲ خرداد
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۲۷ خرداد تا ۱۱ تیر
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲ مرداد تا ۱۴ مرداد
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵ تیر تا ۱۷ تیر
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۴ تیر تا ۱۷ تیر
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۲۲ خرداد تا ۱۴ تیر
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۸ خرداد تا ۲۲ خرداد
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۸ خرداد تا ۲۲ خرداد
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۸ خرداد تا ۲۲ خرداد
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۸ خرداد تا ۲۲ خرداد
۲۲ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۰ تیر تا ۳۰ تیر
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۲ تیر تا ۲۴ تیر
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۲۹ خرداد تا ۱۷ تیر
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی یزد ۲۶ تیر تا ۶ مرداد
۲۶ دانشگاه علوم توانبخشی ۱۷ خرداد تا ۲ تیر
۲۷ دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ۱۸ خرداد تا ۹ تیر
۲۸ دانشکده علوم پزشکی خمین ۸ خرداد تا ۲۳ خرداد
۲۹ دانشکده علوم پزشکی شوشتر ۱۷ خرداد تا ۳۱ خرداد
۳۰ دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۰ خرداد تا ۲۵ خرداد
۳۱ دانشکده علوم پزشکی ساوه ۸ خرداد تا ۲۲ خرداد
۳۲ دانشکده علوم پزشکی گراش ۴ تیر تا ۱۷ تیر

تمامی حقوق برای وب سایت توپ مگ محفوظ است.

Template Design:Dima Group